Ngân hàng Trung ương: Tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng trong năm 2016 để duy trì mức thắt chặt vừa phải | ngân hàng trung ương | chính sách tiền tệ | lạm phát

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-12 11:20:14
LinuxMint20正式版发布:代号「Ulyana」,基于Ubuntu20.04|||||||

Linux Mint 20 正式版现已公布。最新版本的操纵体系随附 Linux 内核 5.4,并基于 Ubuntu 20.04。Linux Mint 20 是一个持久撑持版本,将不断撑持到 2025 年。用户能够正在三种桌里情况中停止挑选 - Cinnamon(4.6),MATE(1.24)战 Xfce(4.14)。

image.png

同时 Linux Mint 20 借附带了一个名为 “Warpinator”的新法式。Warpinator 是一个许可经由过程收集同享文件的使用法式,被形貌为 Giver 的当代继任者。

Linux Mint 尾席开辟职员 Clement Lefebvre 暗示,“ Warpinator" 是 Giver 的从头完成。关于小范围事情团队而行,仅仅为了正在数台机械之间同享文件而轰轰烈烈设置装备摆设办事器端(FTP、NFS、Samba)有面过剩,有了 Warpinator,Linux Mint 20 就能够完成当地收集的沉紧文件同享。”

新版本借为 NVIDIA Optimus 战 NVIDIA ON-Demand 设置装备摆设文件供给了更好的撑持,体系托盘部门正在三个版本的 Linux Mint 中也皆获得了分外的完美。

别的,Lefebvre 借指出:“我们借必需做出一些困难的决议。将新的 Mint-Y 色彩推延到 Linux Mint 20.1 为行、将 Grub 菜单变动为一直可睹。并删除 Grub 主题,该主题正在此版本中阻遏了 Linux Mint 20 正在特定条记本电脑上启动。”

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa